Hasar İşlemleri

Hasar İhbarında bulunurken aşağıdaki bilgilerin yanınızda bulunması gerekmektedir;

 • Sigortalının adı, soyadı, unvanı,
 • Poliçe ve acente numarası,
 • Hasar tarihi,
 • Tahmini hasar miktarı,
 • Hasarın mahiyeti,
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu.

Hasar ihbarında müşteri temsilcimiz tarafından hasar dosya numaranız verilecek olup hasar dosya numaranızı not etmenizi rica ederiz. Dosyanız ile ilgili tüm görüşme ve yazışmalarda bu numara kullanılacaktır. Sizden isteyeceğimiz belgelerin en kısa sürede tarafımıza ulaştırılması dosyanızın sonuçlanma sürecini kısaltacaktır.

Cam Kırılması Durumunda

 • Hasar Beyanı
 • Ruhsat Sureti
 • Ehliyet Sureti( Hasar seyir esnasında olmuşsa)
 • Hasarlı aracın ve camın fotoğrafları
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Banka hesap bilgileri

Çarpma / çarpışma hasarlarında ;

 • Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı,
 • Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
 • Tasdikli alkol raporu,
 • Ruhsat sureti,
 • Ehliyet sureti,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Banka hesap bilgileri.

Aracın çalınması durumunda;

 • Tasdikli karakol müracaat tutanağı,
 • Bulunamadı yazısı,
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı,
 • Trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi aslı,
 • Ehliyet sureti,
 • Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge,
 • Aracın maliye kaydının silindiğine dair belge,
 • Vekaletname aslı,
 • Aracın trafik dosyası (Alış faturası, vergi makbuzları, teknik belgeler, v.s.)
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları,
 • Banka hesap bilgileri .

Yanma hasarında ayrıca;

 • İtfaiye raporu.

Radyo – Teyp hırsızlığı hasarlarında;

 • Tasdikli karakol müracaat ve görgü - tespit tutanağı,
 • Ruhsat sureti,
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname.

Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ;

 • Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın tasdikli sureti,
 • Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Maddi hasarlarda;

 • Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,
 • Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı,
 • Mağdur araç ruhsatı,
 • Mağdur aracı kullananın sürücü belgesi,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Banka hesap bilgileri.

Bedeni hasarlarda;
Yaralanma durumunda;

 • Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,
 • Hastane epikriz raporu,
 • Tedavinin bittiğine dair kesin doktor raporu,
 • Tedavi masraf belgelerinin asıları (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri )

Sürekli sakatlık durumunda;

 • Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,
 • Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,
 • Mağdurun sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Ölüm durumunda;

 • Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Defin ruhsatı,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.
 • Kusur durumlu bilirkişi raporu,
 • Veraset ilamı,

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Ölüm durumunda;

 • Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Defin ruhsatı,

Sürekli sakatlık durumunda;

 • Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı
 • Sakatlık derecesini gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu,
 • Mağdurun sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma durumunda;

 • Tasdikli kaza tespit tutanağı, hasar beyanı
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri ),
 • Hastaneden epikriz raporu.
 • Banka hesap bilgileri.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

 • Tasdikli karakol müracaat tutanağı,
 • Tasdikli olay yeri görgü tespit tutanağı,
 • Tasdikli bulunamadı yazısı,
 • Olay yeri detaylı fotoğrafları,
 • Hasar gören malların alım faturası, kullanım kılavuzu v.s.
 • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),
 • Envanter kayıtları (İşyerleri için).
 • Banka hesap bilgileri.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları,
 • Çalınan malların faturası ve kullanım kılavuzları,
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Tapu ya da kira kontratı,
 • Ticari işletmelerde vergi levhası, demirbaş kaydı, alış faturaları,
 • Bulunamadı yazısı,
 • Banka hesap bilgileri.

Fırtına hasarları;

 • Detaylı hasar beyanı,
 • Meteoroloji raporu,
 • Tazminat talep yazısı,
 • Tapu ya da kira kontratı,
 • Ticari işletmelerde vergi levhası,
 • Banka hesap bilgileri.

Cam Kırılması hasarları;

 • Hasar beyanı,
 • Fotoğraf,
 • Tamirat/değişim faturası,
 • Banka hesap bilgileri.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Emtea Sigortaları;

 • Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),
 • Mal faturası,
 • Gümrük giriş ya da çıkış beyannamesi ,
 • Taşıyıcı imzalı hasar tutanağı,
 • Kargo raporu,
 • İhtarname,
 • Gümrük muayene tutanağı,
 • Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
 • Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
 • Time sheet, çeki listesi,
 • Çetele ve tartı fişleri,
 • Taşıma şekline göre konişmento, hamule senedi, CMR, sevk irsaliyesi,
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Yükleme belgeleri,
 • Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Banka hesap bilgileri.

Tekne Sigortaları;

 • Detaylı hasar beyanı varsa tutanak,
 • İşletme belgesi,
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Gemi adamı belgesi,
 • Class belgesi,
 • Güverte ve makine jurnalleri,
 • Meteoroloji raporu,
 • Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
 • Deniz raporu,
 • Tamirat ile ilgili alınan fiyat teklifleri ve faturalar,
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Banka hesap bilgileri.

Taşınan para ve kıymet sigortaları;

 • Tutanak,
 • Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
 • Detaylı tazminat talep yazısı,
 • Banka hesap bilgileri.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Güntürkün Sigorta

Farklı ihtiyaçlara göre en ideal sigorta poliçelerini hazırlayan deneyimli sigortacı uzmanlarımız, müşterilerimizin bütçelerine en uygun seçenekleri değerlendirmelerini sağlamaktadır.